Advertentie
Advertentie
paleis der natie

Een slaafse controleur

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) pleit voor een parlementaire controle op het bankentoezicht. Dat zou een nuttig voorstel zijn, ware het niet dat het federale parlement in een niet eens zo ver verleden een slaafse en slordige controleur bleek.