gespot

Eerst krenken en kwetsen, dan kermen en klagen

Op de sociale media kennen we de cry-bully. Het gaat om een bully - een bullebak, iemand die krenkt en kwetst. Zolang de cry-bully niet wordt tegengesproken, gaat hij of zij met dat krenken door. Krijgt de cry-bully tegengas, dan gedraagt de cry-bully zich opeens als een slachtoffer. Eerst krenken en kwetsen, dan kermen en klagen.