kaaiman

Ende Elegast

Onze mening over columnisten kent u: death row. Zo nu en dan evenwel, springt er uit de veel te grote massa toch een die het beter kan dan de anderen, wat eigenlijk niet zo moeilijk is. Eén van deze schaarse uitzonderingen is Karel De Gucht, te lezen in Het Laatste Nieuws. Zijn natuurlijke biotoop, want hij zat vroeger - vandaag mogelijk nog - in de Stichting Het Laatste Nieuws, tien jaar geleden om een ons onbekende reden omgedoopt tot de Raad Het Laatste Nieuws: een bende betweters die moet waken over het liberale en vrijzinnige karakter van de krant. In die hoedanigheid probeerde Karel de liberale en vrijzinnige Luc Van der Kelen te doen buitengooien omdat die iets had geschreven wat hem niet beviel, maar dat is gelukkig niet gelukt. Vandaag zijn ze door een wrede speling van het lot collega’s.