opinie

Ga voor een consequent en rationeel terugkeerbeleid

Mistoestanden met mensen zonder verblijfsrecht laten voortwoekeren is allesbehalve humaan. Het beleid moet duidelijk maken dat op onregelmatige wijze naar Europa komen niet loont.