kaaiman

Geens I

Als de aanstelling van Koen Geens tot formateur, door Zijne Majesteit handig gemaskeerd met de titel ‘koninklijk opdrachthouder’, blijkbaar voor iedereen een enorme verrassing was, en voor CD&V’ers nog het meest, dan toch niet voor de lezers van Kaaiman. Op 2 januari stond het hier al, en niet langer dan een week geleden hebben wij die passage, grotendeels uit luiheid, expliciet herhaald. Wij herhalen die tweede passage nu: