Geschikt voor het team

De internationale PISA-studie van de OESO toont dat het Vlaamse onderwijs achteruitgaat. Dat baart zorgen. Ons land heeft sowieso al heel veel uitdagingen voor de boeg: de overheidsschuld terugdringen, het groeipotentieel opkrikken, de vergrijzing van de bevolking aanpakken en uiteraard de omslag maken naar een klimaatneutraal ecosysteem.