Advertentie
Advertentie
opinie

Groei productiviteit vitale vitamine tegen vergrijzingspijn

In haar jongste jaarverslag raamt de Vergrijzingscommissie de bijkomende kosten van de vergrijzing voor de overheid tegen 2060 op 4,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een ‘best mogelijke’ raming, gebaseerd op een referentiescenario dat volgens de commissie het meest waarschijnlijk wordt geacht. Een belangrijke veronderstelling daarbij is de productiviteitsgroei. Die bedraagt in dat scenario tot 2060 gemiddeld 1,5 procent per jaar.