column

Heilige verontwaardiging

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weigert vier burgemeesters van faciliteitengemeenten te benoemen. Die hadden oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Frans gestuurd naar inwoners die hun taalkeuze vroeger al duidelijk gemaakt hadden.