opinie

Het maakt niet uit of een handelsmissie zwart of wit is, als ze maar muizen vangt

Het Grondwettelijk Hof heeft gisteren geoordeeld dat de economische diplomatie van de federale regering geenszins de autonomie van de deelstaten schendt. Vicepremier Kris Peeters haalt dus als het ware zijn gelijk van minister-president Kris Peeters. Zaak gesloten. Wié de lintjes knipt, is ondergeschikt aan de resultaten van een handelsmissie, en dat zijn investeringen, groei en jobs.