column

Illusoire stabiliteit

Waar we het meest verontrust over moeten zijn? Dat beleidsverantwoordelijken nog overmoediger zijn geworden. Volgens psychologen komt dat bij machtige mensen wel vaker voor bij groot onheil waar ze zelf niet onschuldig in waren. In tijden van crisis gaan de hakken nog meer in het zand, terwijl men gevestigde overtuigingen net in vraag zou moeten stellen.