column

Inflatie, verdeling en de onmacht van monetair beleid

Een van de grote problemen van economisch beleid is dat er meer doelstellingen zijn dan instrumenten om ze te halen, waardoor men al te dikwijls moet schipperen tussen de doelstellingen. In het ideale geval lopen die mooi samen, waardoor het beleid erg eenvoudig en helder wordt. Het bestrijden van monopolies leidt bijvoorbeeld tot lagere prijzen en meer werkgelegenheid, waardoor je meerdere vliegen in een klap slaat. Maar meestal is het niet zo eenvoudig en moeten we een mug laten vliegen om een vlieg goed te kunnen slaan.