column

Inspireren, faciliteren en investeren

De lectuur van de 300 bladzijden doorwrochte tekst van het Vlaams regeerakkoord deed bij mij de vraag rijzen wat uiteindelijk de essentiële taak is van de overheid. In onze westerse wereld is het economische model dat van een kleine overheid, die er vooral over waakt dat de spelregels voor de vrije markt worden gevrijwaard. Ze moet bedrijven een vruchtbare voedingsbodem geven om zich te ontwikkelen en mensen de kans geven een goede opleiding te volgen en een baan te vinden en, indien dat niet lukt, tegen armoede beschermen. De overheid is daarbij eerder een facilitator en veel minder een actor om economische groei, investeringen en werkgelegenheid te scheppen.