Advertentie
Advertentie
opinie

Interprofessioneel akkoord herverdeelt niet, maar onteigent

Het interprofessioneel akkoord (IPA) moet ons land concurrentieel houden en de koopkracht bevorderen. De realiteit is anders. Bij brutoloonsverhogingen dreigen de lagere lonen het grootste slachtoffer te worden. De opslag komt niet terecht op hun bankrekening maar bij de federale overheid.