Is België te comfortabel voor ondernemerschap?

Relatief weinig Belgen gaan als ondernemer aan de slag. Ligt dat niet aan onze prima welvaartsstaat en de uitstekende levenskwaliteit die die met zich meebrengt voor de brede middenklasse?