Kunnen pensioenspaarfondsen op hun elan doorgaan?

Pensioenspaarfondsen haalden de voorbije 30 jaar een gemiddeld rendement van 6,5 procent per jaar. Sinds begin dit jaar is er zelfs een gemiddelde winst van 15,7 procent. Maar of ze de komende jaren even sterk uit de hoek blijven komen, is verre van zeker.