gespot

Leg internetreuzen dezelfde regels op als essentiële netwerken

Ik maak me zorgen over de invloed van Amazon, Facebook en Google op kmo’s die via hen goederen verkopen. Om de rechten van verkopers te vrijwaren heeft Amerika wetten zoals de Sherman Act van 1890 en de Clayton Act van 1914. Geschreven voor het industriële tijdperk, toen invloed gemeten werd in aantal kilometer spoor of aantal vaten olie, en monopolistische praktijken zichtbare gevolgen hadden in de vorm van hogere prijzen. Vandaag loopt die invloed via data, en zijn de gevolgen minder duidelijk. De wetgever zou de digitale platformen kunnen beschouwen als ‘essentiële netwerken’ en hen de regels opleggen die alle essentiële netwerken (zoals spoorwegen en nutsbedrijven) in de Amerikaanse geschiedenis kregen opgelegd. Netwerken moeten dan voor goederen en informatie iedereen dezelfde prijs voor dezelfde dienst aanrekenen.