gespot

Leve het beleidsexperiment

Nijmegen wil experimenteren met een basisinkomen. Men wil een groep bijstandsgerechtigden een basisinkomen geven waarop niet wordt gekort, ook al vindt de ontvanger een baan. Basisinkomen is een slecht idee. Toch ben ik een groot voorstander van het experiment. Niet omdat ik denk dat mijn mening zal veranderen, wel omdat we in Nederland veel te weinig experimenteren met beleid. Grote stelselherzieningen worden over het land uitgestort, zonder de maatregelen eerst op kleine schaal uit te testen. Maar dan moet het wel wetenschappelijk gebeuren, met een groep die het nieuwe beleid ondergaat, en een controlegroep die er niet aan meedoet. Naast de groep die het basisinkomen krijgt, moet een groep bijstandsgerechtigden worden gevolgd die het niet krijgt. En ook een groep mensen met een job moeten het krijgen. Anders test je alleen of mensen meer werken als je ze daarvoor niet kort op de uitkering. De vraag of mensen met een baan minder gaan werken als ze iedere maand automatisch geld van de gemeente krijgen, is minstens zo relevant.