opinie

‘Make it happen', die gendergelijkheid, en liefst voor 2096

Willen we dat vrouwen voor het einde van deze eeuw op gelijke voet staan met mannen, dan moeten er doelen en daden worden gesteld. Gendergelijkheid is ook in het voordeel van de bedrijven.