leading story

Matroesjka's

Mijn collega’s aan de andere kant van het kanaal verkeren dezer dagen in de hoogste staat van opwinding. Het Schotse referendum, dat sowieso al bloedstollend was, lijkt het begin in te luiden van een constitutionele kettingreactie die het Verenigd Koninkrijk op de weg naar het federalisme zet, een term die voor veel Britten nog steeds even onbetamelijk klinkt als dat andere f-woord.