Advertentie
Advertentie
gespot

Modi is meester-manipulator

De grootste tragedie tot dusver in de tweede ambtstermijn van de Indiase premier Narendra Modi is de dood van 150 kinderen uit Bihar, de streek van de lycheekweek, door hersenkoorts. Wetenschappers koppelen de regelmatige uitbraken van de ziekte aan de overconsumptie van het fruit door ondervoede kinderen. De tragedie vestigt de aandacht op de chronische ondervoeding op het platteland en de belabberde gezondheidszorg in India, waar een tekort aan dokters, verplegers, materiaal en voorraden heerst. Het zijn ontnuchterende ontwikkelingen in een land dat geïntoxiceerd lijkt door het geloof dat het reuzenstappen kan zetten onder leiding van een machtige autoritaire man vol zelfvertrouwen. Modi is een meester in het manipuleren van het politieke verhaal, en heeft honderden miljoenen mensen overtuigd van zijn integriteit, intenties en verwezenlijkingen. Maar de feiten tonen iets anders. Ze wijzen vooral op het vele werk dat nog moet gebeuren.