opinie

Niemand is too big to jail, dat willen we horen van de overheid.

De door de Franse bank BNP Paribas gepleegde feiten verontrusten, maar dat geldt evenzeer voor de vergoelijkende reacties uit politieke hoek.