opinie

Nooit nog een nieuwe Bill en Melinda Gates?

Een bedrijfscode die liefdesrelaties met wederzijdse toestemming op het werk kortweg verbiedt, lijkt afbreuk te doen aan een fundamenteel mensenrecht. Het is maar de vraag of zo’n code juridisch afdwingbaar is.