gespot

Onvermijdelijk

Je kan de kwestie langs alle kanten bekijken, maar het is moeilijk (onmogelijk?) het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen zonder dat de prijzen stijgen. Ja, je kan mensen informeren over de opwarming van de aarde en hen overtuigen dat die echt is. Ook is het mogelijk een ‘groenere mobiliteit’ door te voeren met openbaar vervoer, deelauto’s en elektrische fietsen. Maar de discussie over een milieuheffing blijft moeilijk. Zoals een kat die bang is voor koud water vermijdt de president de hele kwestie. Hij herhaalt dat de ‘gele hesjes’ net een reactie waren op de invoering van milieuheffingen. Maar, tenzij de strijd om het klimaat volledig opgegeven wordt, komt de milieuheffing onvermijdelijk weer op het voorplan.