column

Opium

Begin 2005 legden we onze drie vakbonden uit wat we met de federale overheidsdienst van plan waren. Ze luisterden stilzwijgend naar onze plannen en zeiden daarna - uit gewoonte, waarschijnlijk - dat ze ertegen waren. Ik stelde hun voor om het toch maar eens aan hun leden voor te leggen.