Het Financieele Dagblad Overheid, doe iets aan enorme onrust over lager pensioen

Het is praktisch zeker dat miljoenen Nederlandse pensioenen verlaagd worden. Dat ligt niet aan de rendementen op de aandelen- en vastgoedbeleggingen. Iedereen weet dat het aan de kunstmatig lage rente ligt. Die wordt gemanipuleerd door de centrale banken. Van kunstmatig lage rentes profiteren vooral de overheden. Die vinden het heerlijk dat ze bijna voor niks veel kunnen lenen. Wat zou het effect op de begroting zijn als de staat 4 procent rente op de staatsschuld zou betalen? De bezuinigingen zouden in de miljarden lopen. We moeten ophouden te doen alsof het een soort ‘act of God’ is dat de rente laag is. Ze is gemanipuleerd laag en we moeten de club die daar het meest van profiteert aanspreken. Onze overheid mag best een handje helpen. Er is niet veel tijd meer. Enorme onrust onder een heel groot deel van de bevolking kan nu nog voorkomen worden.