opinie

Overheid moet risicokapitaal mobiliseren

In tegenstelling tot Geert Noels vind ik dat de overheid wel degelijk een rol te spelen heeft op het domein van het risicokapitaal.