opinie

Pappen en nathouden zoals vanouds

België doet het slecht voor economische groei en krijgt zijn begroting niet op orde. Maar deze regering belast wel iedereen plat, net zoals de vorige regering. Centrumlinks of centrumrechts, het maakt blijkbaar niks uit.