column

Parallelle universums

Het seizoen van de jaarresultaten is weer voorbij en de eindbalans is opgemaakt. Via de beurskoers klonk applaus of boegeroep. Wie niet voldeed aan de winstverwachtingen tuimelde naar beneden. Wie positief kon verrassen ging erop vooruit.