opinie

Politiek gesputter vraagt om fundamentele hervorming

Om de politiek beter te doen functioneren hoeft men zich niet te beperken tot het institutionele debat. Je kan nog andere mogelijkheden bedenken om de sputterende federale coalitievorming aan te pakken.