column

Quousque tandem abutere patientia nostra

Geen zinnig mens meent dat je als individu of als gemeenschap steeds hogere schulden kunt aangaan, jaar na jaar tekorten kunt opstapelen en boven je stand leven en je kosten hoger laten oplopen dan je arbeidsproductiviteit toelaat. Uiteraard moet je bestel competitief zijn en van hoge kwaliteit.