opinie

Schaf de erfbelasting tot 1 miljoen euro af

Het aantal schenkingen neemt toe. De afschaffing van de erfbelasting in rechte lijn is evenwel een beter alternatief.