gespot

Snel die CO2-belasting

Meer dan 70 economen, onder wie ondergetekende, hebben een petitie ondertekend waarin ze pleiten voor de invoering van een belasting op de CO2-uitstoot door de industrie. De kern van hun argumenten is tijd: hoe langer we wachten met emissiebeperking, hoe duurder het gaat worden om later toch de doelstellingen te halen. De regering trekt zich daar vooralsnog niets van aan en hoopt op een wonder. Economen erkennen zulke wonderen, die noemen we technologische innovatie in de categorie van de stoommachine of de computer. Het kabinet lijkt ervan uit te gaan dat zich tussen nu en 2030 meerdere van die wonderen zullen voltrekken.