opinie

Stakersposten mogen, blokkades niet

Stakers leggen morgen een deel van de economie plat door niet te werken. Mogen ze werkwilligen verhinderen te gaan werken? Het antwoord is nee.