opinie

Stel de beleveniseconomie centraal

De overheid moet selectiever zijn in de steun aan sectoren en bedrijven. Ze moet de economische én maatschappelijke waarde naar de toekomst verdisconteren. De bedrijven in de beleveniseconomie staan daar garant voor.