gespot

Tegenmacht gevraagd

Het Nederlandse Kamerdebat over het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen ging vrijwel uitsluitend over de politieke misstappen van de premier en nauwelijks over de inhoud en de gevolgen voor de economie. Dat komt deels omdat de Kamer een kennisachterstand heeft op het orgaan dat ze controleert: de ministers en hun ambtenaren. Kamerleden doen hun werk met anderhalve man en een paardenkop: hun beleidsmedewerkers en stagiaires. Hoe groter de informatievoorsprong van de uitvoerende macht, hoe zwakker het systeem van dualisme in onze parlementaire democratie. Vooral bij ingewikkelde kwesties wordt een deskundige en onafhankelijke adviseur voor de Kamer gemist. Daarom pleit ik voor de herintroductie van de Raad van Economische Adviseurs.