kaaiman

The bridge

De discussie over wat het beste is om het hoogheilige autoverkeer langs een waterloop of een hinderlijke woonwijk te leiden, een brug of een tunnel, is plots weer actueel. Dat tunnels evenzeer afbrokkelen als bruggen wordt in Brussel met verve, of in dit specifieke geval zonder verve, aangetoond. In steden waar men de inspraak van de burgers ernstig neemt, werden over brug of tunnel wel eens referenda gehouden. Waarvan het gevolg dan was: noch brug, noch tunnel. Uitzonderlijk, en recht evenredig met het gemiddelde intelligentiepeil van de bevolking: én brug, én tunnel. En dan spreken we uiteraard over Boom.