opinie

Tijd om te kiezen voor duurzame investeringen

De overheid moet een kader creëren waarin het financieren van investeringen met een positieve impact op milieu en maatschappij bevorderd wordt.