column

Tijd voor collectieve actie

Al decennia lang zijn we er ons van bewust dat de aarde opwarmt. Dat feit wordt niet langer ernstig betwist. Die globale opwarming is minstens ten dele te wijten aan menselijke activiteiten die te veel broeikasgassen, vooral koolstofdioxide en methaan, in de atmosfeer brengen, waardoor er te veel zonnewarmte blijft hangen. Dat ligt aan de elektriciteitsproductie met bruinkool, steenkool, olie en gas, aan onze koolstofver- slindende vormen van transport en mobiliteit - op zee, op het land en in de lucht , aan de gebrekkige manier waarop we onze gebouwen isoleren, verwarmen en afkoelen, aan onze overmatige vleesconsumptie, aan de manier waarop we onze industriële activiteiten organiseren, aan onze lamentabele ruimtelijke planning, aan ons.