opinie

Trek het nut van de tweede pensioenpijler niet in twijfel

Niettegenstaande het tweedepijlerpensioen een echte noodzaak is geworden voor alle werknemers, riskeert het debat het vertrouwen in de tweede pijler te ondermijnen. Met als gevolg dat een verdere uitbreiding en verdieping van die tweede pijler dode letter blijft. Hoe zullen de aanvullende pensioenen nog op de onderhandelingstafel van de sociale partners belanden als het aanvullend pensioen geen zinvol alternatief is voor cash of andere voordelen?