opinie

Uitkijken naar de volgende taxshift

De taxshift zet miskleunen van de vorige regering recht, maar laat ook duidelijk kansen liggen.