Advertentie
Advertentie
paleis der natie

Van overlegcomité tot superregering

Zonder voortdurende samenspraak tussen de federale premier en de minister-presidenten van de deelregeringen dreigt de uitvoering van de zesde staatshervorming vast te lopen. Het Overlegcomité, dat bevoegdheidsconflicten moet beslechten en belangenconflicten gladstrijken, wordt een superregering boven de federale regering.