column

Van wessi's en ossi's

De Duitse Wiedervereinigung leert dat integratie niet werkt met financiële steun alleen. Het draait om daadwerkelijke integratie van mensen, ideeën en geschiedenis.