opinie

Verhoging (tand)artsenquota vereist dringend middelen en planning

De beslissing van de Vlaamse regering om de studiequota voor studenten geneeskunde en tandheelkunde te verhogen stelt de universiteiten voor grote problemen. Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft met de rectoren ook geen overleg gepleegd.