opinie

Voorzichtige banken moeten niet meebetalen voor avonturiers

In het streven naar bankhervormingen wordt ook de idee van een onbeperkte depositogarantie naar voor geschoven. Dat wij straks de risico’s van andere banken mee zouden moeten dekken, is de absurditeit ten top.