Wat weet de fiscus over uw geld?

Hoewel van een vermogenskadaster in ons land nog lang geen sprake is, werd het pad de voorbije jaren toch meer geëffend. Een overzicht van wat de fiscus al weet over uw centen.