opinie

We kunnen de klimaatstrijd niet winnen als we elkaar bekampen

We moeten constructief de eigen belangen overstijgen, als we een echt klimaatbeleid willen. De polarisering van de jongste dagen helpt niet.