opinie

We moeten meer samenwerken om gijzelsoftware aan te pakken

Cybermisdaad is een globaal probleem en vereist een Europese aanpak. De EU-lidstaten, zeker de grote, gaan nog te veel uit van de nationale veiligheid en nationale industriële belangen.