opinie

Wie paleizen en parken volledig voor zich wil, moet die maar kopen

Er moet transparantie komen over de publieke financiering van het koninklijk vastgoed. Ook een publiek investeringsplan van de Koninklijke Schenking is nodig. Zo komt er inzicht in de onderhouds- en restauratiewerken en de financiering uit eigen of publieke middelen. Bovenal moeten de regels over het gebruik van het koninklijk patrimonium gemoderniseerd worden.