Nicolas Bouteca Wie weegt, scoort. Maar ook in Vlaanderen?

Marketing is niet meer weg te denken uit de politiek en dus ook niet uit regeringsvormingen. Dat bleek nog maar eens uit de ijver waarmee de partijen van Jambon I hun relevantie probeerden te pimpen door aan te tonen hoe zwaar ze doorgewogen hebben op het regeerakkoord. Je moet de kiezer tonen dat je doet wat je beloofd hebt. Voor de mensen moet duidelijk zijn dat je geen kat in een zak koopt als je voor partij X of Y stemt.