opinie

Winst en het algemeen welzijn

Adam Smith, de grondlegger van de economische wetenschap, beschreef al hoe het nastreven van ons eigenbelang kan leiden tot het maximaliseren van het algemene belang, alsof een onzichtbare hand onze acties stuurt. Elke economiestudent kan je vertellen dat dat maar geldt onder bepaalde voorwaarden. Als bedrijven te veel macht hebben (door kartelvorming of monopolies), economische transacties negatieve of positieve zijeffecten hebben op derden (fijnstof in de lucht, inentingen tegen besmettelijke ziekten) of niet iedereen dezelfde toegang tot informatie heeft (zoals bij insidertrading), dan leidt het nastreven van eigenbelang niet tot het algemeen belang.